آخرین اطلاعیه های کدال با شاخص 24

شناسه نماد نام شرکت عنوان کد تاریخ انتشار عملیات
793927چکاوهصنایع کاغذ سازی کاوهافشای جزییات زمین و ساختمانن-۸۴۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۲۰:۱۱:۱۳
793872کرمانسرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمانصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۹:۲۴:۳۶
793865تاپکیشتجارت الکترونیک پارسیان کیشتغییر نشانین-۸۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۸:۵۵:۳۹
781927قزوینکارخانجات قند قزوینمعرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهن-۴۵۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۸:۴۶:۱۵
793892بارانبیمه زندگی باراندرخواست تکمیل مشخصات سهامدارانن-۸۱۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۸:۲۴:۱۱
789484بترانسایران ترانسفواطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی ایران ترانسفو)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۸:۲۲:۴۱
793881درخشانصندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس(ETF)اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۸:۰۷:۵۲
793810ثهامثروت هامرزاطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۸:۰۱:۰۷
793895کیان بازاراختصاصی بازارگردانی کیانتصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۷:۵۶:۵۶
793608پاسارگاد نیکونیکوکاری میراث ماندگار پاسارگادصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۷:۴۷:۳۷
793587وبیمهسرمایه گذاری صنعت بیمهافشای جزییات زمین و ساختمانن-۸۴۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۷:۳۹:۱۳
793876اپردازآتیه داده پردازافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اقاله نامه قرارداد کارگزاری برند باشگاه پرسپولیس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ن-۲۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۷:۳۳:۴۲
793793گنجینه امید ثابتصندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیاناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۷:۳۱:۵۶
793878بورس بیمه سهامصندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آیندهگزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۵۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۷:۳۱:۴۸
793867آباداتولید نیروی برق آبادانافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توقف تولید یکی از واحدهای نیروگاه آبادان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ن-۲۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۷:۲۶:۵۱
793873کسرامپارس سرامافشای جزییات زمین و ساختمانن-۸۴۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۷:۱۶:۱۸
793859فارابی بازارصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابیآگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۷:۰۶:۴۰
793855حفارسحمل ونقل بین المللی خلیج فارسافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مناقصه خدمات حمایتی استان خراسان رضوی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ن-۲۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۷:۰۴:۵۴
793221فارابی سهامصندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابیگزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۶۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۵۸:۵۸
793852شپلیپلی اکریل ایرانافشای جزییات زمین و ساختمانن-۸۴۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۵۵:۲۹
793853غدانهکارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسانمعرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهن-۴۵۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۵۱:۴۵
793472کیسونکیسونافشای جزییات زمین و ساختمانن-۸۴۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۴۹:۱۳
793833حفاریحفاری شمالزمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)ن-۱۳۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۴۵:۳۹
793328ثاختبین المللی توسعه ساختمانافشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)ن-۲۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۴۳:۵۴
793681امید انصار ثابتصندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصاراطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۴۳:۳۲
793769شصفهاپتروشیمی اصفهانمعرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهن-۴۵۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۳۵:۱۲
793749غدانهکارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسانتصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ن-۵۵۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۳۳:۱۶
793849بگیلانتوسعه مسیر برق گیلانافشای جزییات زمین و ساختمانن-۸۴۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۳۱:۳۰
793818لسرماصنایع سرما آفرین ایرانافشای جزییات زمین و ساختمانن-۸۴۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۲۹:۳۹
793848ساذریآذریتافشای جزییات زمین و ساختمانن-۸۴۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۲۷:۵۳
793820آپآسان پرداخت پرشینزمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)ن-۱۳۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۲۵:۳۰
793835صباسرمایه گذاری صبا تامینمعرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهن-۴۵۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۲۴:۴۷
793456خفولاخدمات فنی فولاد یزدآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهن-۵۴۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۲۲:۵۸
793720پرسپولیس نیکوصندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیسصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۲۰:۴۳
793794بورس بیمه سهامصندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آیندهاطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۲۰:۴۱
793544آباداتولید نیروی برق آبادانشفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شدهن-۲۱۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۱۸:۴۱
793507پیزدمجتمع صنایع لاستیک یزدشفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شدهن-۲۱۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۱۸:۱۰
793827کیان سهامصندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیاناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۱۲:۵۷
793813چکاپاگروه صنایع کاغذ پارسمعرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)ن-۴۵۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۱۲:۰۲
793825خبرگان بازارصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهدافتصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه)۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۱۰:۰۵
793569وآیندبانک آیندهافشای اطلاعات بااهمیت - (تحصیل سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ن-۲۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۶:۰۹:۱۶
793732وهورمدیریت انرژی امید تابان هورافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد قرارداد EPC ساخت بلوک دوم نیروگاه سیرجان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ن-۲۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۵۵:۰۳
793822کساپاسایپا شیشهافشای جزییات زمین و ساختمانن-۸۴۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۵۴:۵۹
793798خبرگان بازارصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهدافتصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۵۰:۳۶
790312سخندسپهر خبرگان نفتآگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۴۹:۵۲
793742صنعت سهامصندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدنتصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۴۹:۴۲
789726ولشرقلیزینگ ایران و شرقاطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)ن-۱۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۴۹:۰۵
790306سخندسپهر خبرگان نفتآگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۴۸:۰۶
792042آنتی بیوتیکآنتی بیوتیک سازی ایرانگزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ن-۱۱۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۴۸:۰۲
793725لبوتانگروه صنعتی بوتانافشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ن-۲۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۴۷:۵۷
793804گروه نیکی ثابتصندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکیآگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۴۶:۳۶
793805آرمانی ثابتصندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانیتصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۴۱:۵۴
792453درهآورداروئی ره آورد تامینافشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر حسابرس از حسابرس اصلی به حسابرس علی البدل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ن-۲۰۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۳۳:۲۲
793539کدمامعدنی دماوندآگهی ثبت افزایش سرمایهن-۶۷۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۲۵:۱۸
793001خبرگان بازارصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهدافتصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۲۴:۵۴
793758وآفرسرمایه گذاری ارزش آفرینانمعرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)ن-۴۵۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۲۴:۱۹
793719غدانهکارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العادهن-۵۴۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۲۱:۴۷
793546غدانهکارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسانامیدنامه پذیرش در فرابورس ایران۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۲۰:۰۱
793518غدانهکارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراساناساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ن-۴۳۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۱۸:۳۹
789525گسترش ثابتصندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیانتصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۵:۱۶:۵۶